Vargrevir

vargen110073

Från Länsstyrelsens hemsida om varginventeringen 2021-2022

Vargstammen i Sverige uppskattades under vintersäsongen 2021-2022 till cirka 460 individer. Det är en ökning från vintern innan, då inventeringen visade cirka 395 individer. Merparten av landets vargpopulation fanns under många år främst i Värmland och Dalarna, men har de senare åren blivit mer fördelad över flera län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Under vintern 2020-2021 konstaterades 61 revir (familjegrupper och revirmarkerande par) i Sverige. Av dessa fanns 17,5 i Värmland som därmed var det län som hade flest revir. Ett långsmalt revir med ett revirmarkerande par sträckte sig då från Branäs över Hovfjället – Torsby till söder om Sunne.

Information från Länstyrelsen »

Varginventeringen 2020-2021 »

Interaktiv karta över vargrevir »

SLU:s information om varginventering »

SVT om preliminära resultat från varginventeringen 2021-2022

Enligt preliminära resultat från varginventeringen 2021-2022 har antalet vargar i Sverige ökat. Detsamma gäller antalet revir, även i Värmland.

SVT om varginventeringen 2021-2022