Vargrevir

vargen110073

(text från Länsstyrelsens hemsida 2016)

Värmlands län har under de senaste åren haft vargrevir i alla skogsdominerade områden som finns inom länet. Det finns idag vargrevir eller regelbunden vargförekomst i hela länet. Värmland berörs av en stor andel av hela Sveriges vargstam.

Hur många vargar finns det i Värmland? *

Vargstammen i Sverige uppskattas under vintern 2016-2017 till cirka 355 individer. Det är ungefär lika många som förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar. Under vintern 2016/17 fanns det 19 länsegna revir i Värmlands län. I 12 av dessa fanns det familjegrupper. Föryngring, det vill säga att valpar fötts våren 2016, kunde bekräftas i 12 revir.

Det innebär att vargstammen fortsatt har gynnsam bevarandestatus, oavsett om man utgår ifrån det tidigare fastställda referensvärdet 270 eller från det referensvärde på 300 som togs fram efter ytterligare forskning 2015.

Information från Länstyrelsen

Lägesrapport 2019-2020 »

Uppdaterad information 2017/2018 »

Länk till Länstyrelsen »

Länk till Naturvårdsverket »