Banan

Sträckningen
Banan följer en befintlig sträckning som kallas Hovfjällsleden. Den startar på Hovfjällets topp 542 m.ö.h. (som är en skidanläggning vintertid) och sträcker sig 28 km ner till Torsby på ca 100 m.ö.h. Banan bjuder på en fantastisk löptur i varierande terräng. Bered dig på en tuff skogstur på mestadels tekniska stigar och djupa blötmyrar.

HTR Out n Back 55 km startar vid skidstadion i Valberget, Torsby Sportcenter. Löparna springer upp till Hovfjället och ner tillbaka. Mål på Björnevi IP.

Mål
Målgång för alla på Björnevi IP där det finns bra möjligheter till dusch.


köpa xanax

OBS. En förutsättning för att loppet ska kunna genomföras är att vi alla följer Allemansrätten .