Vargrevir

vargen110073

(text från Länsstyrelsens hemsida 2016)

Värmlands län har under de senaste åren haft vargrevir i alla skogsdominerade områden som finns inom länet. Det finns idag vargrevir eller regelbunden vargförekomst i hela länet. Värmland berörs av en stor andel av hela Sveriges vargstam.

lst-vargrevir-1516

Hur många vargar finns det i Värmland?
Värmland berördes av 30 vargrevir vintern 2014/2015. Utifrån inventeringsresultatet kan länets vargpopulation vintern 2015/2016 uppskattas till cirka 340 vargar.

Det innebär att vargstammen fortsatt har gynnsam bevarandestatus, oavsett om man utgår ifrån det tidigare fastställda referensvärdet 270 eller från det referensvärde på 300 som togs fram efter ytterligare forskning 2015.

Länk till Länstyrelsen »