Återträffen

Vi undersöker möjligheten att på kvällen den 27 augusti arrangera en återträff för alla som gått på Torsby Idrottsgymnasium. Det skulle i så fall bli middag, återblickar, överraskningar och glatt samkväm. Mer information kommer inom kort. Se även (notera att återträffen är tänkt för alla som gått på Torsby Idrottsgymnasium): https://www.facebook.com/groups/812857809201497